Barcelona, motor de progrés econòmic i social de Catalunya

Què és Barcelona Centre Financer Europeu?

Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE) és una associació creada l'any 1991 per empreses del sector financer i administracions, amb la finalitat de promocionar Barcelona com a plataforma financera internacional per tal d'impulsar el progrés econòmic i social de Catalunya mitjançant el desenvolupament d'estructures financeres en el seu àmbit, el desenvolupament de productes nous i el reforçament de les institucions agents en el panorama econòmic de la ciutat.

Difondre i promoure l'activitat econòmica de la ciutat, coordinar les activitats empresarials i financeres que s'hi duen a terme i afavorir l'eficàcia dels operadors del centre financer en són els objectius bàsics.

Entre les activitats principals que duu a terme el BCFE destaquen:

L'organització de conferències, jornades i debats i l'elaboració de documents per fer paleses les mancances i les necessitats de Barcelona i Catalunya en l'àmbit empresarial i financer, i per potenciar la formació, en el sector financer, a fi d'oferir personal especialitzat a les empreses instal·lades a Barcelona o que s’hi instal·lin.