Barcelona, motor de progrés econòmic i social de Catalunya

Quins objectius té?

L'objectiu principal de l'associació Barcelona Centre Financer Europeu és impulsar Barcelona com a centre de serveis de la xarxa empresarial del sud-oest d'Europa.

Per assolir aquest objectiu, les activitats que fa l'associació tenen en el punt de mira la creació d'un mercat regional fort, que passa per:

Augmentar i diversificar l'activitat econòmica catalana i la utilització de les seves infraestructures, amb l'aparició de negocis financers nous adequats a les necessitats empresarials específiques catalanes i que hi estiguin especialitzats.

Expandir el negoci de les entitats financeres establertes a Catalunya com a conseqüència de l'increment dels volums negociats a la ciutat.

Oferir unes condicions de finançament millors, incrementant l'oferta financera.

Enfortir la posició de Barcelona en el sistema financer i en els mercats de valors comunitaris, enfortint i ampliant la tasca que fa i que ha de fer la Borsa de Barcelona.

Barcelona Centre Financer Europeu aposta, en definitiva, per una futura reordenació del teixit empresarial al voltant de la macroregió que conforma Barcelona, que agrupi l'activitat econòmica d'empreses que no són al primer listing europeu, per bé que cotitzen en els mercats borsaris continus o que, tot i no cotitzar-hi, tinguin prou dimensió com per fer-ho.

La negociació de directrius comunitàries, l'establiment d'acords amb socis tecnològics, la coordinació amb altres places i la promoció entre empreses i operadors són algunes de les accions que cal seguir per aconseguir-ho.